top of page
 
 
 
 
Wiener Städtische zavarovalnica

Podružnica v Ljubljani je bila ustanovljena avgusta leta 2004 in začela poslovati novembra istega leta. Zaradi svoje finančne moči in stabilnosti vam nudijo visoko varnost, ki jo zagotavljajo s kapitalom in ustreznimi naložbami, tudi v primeru največjih katastrof. Njihovo poslanstvo je s sodobnimi kakovostnimi in inovativnimi zavarovalnimi produkti zagotoviti strankam finančno varnost in stabilnost ter jih zaščititi pred nevarnostmi, ki lahko ogrozijo njihovo življenje in premoženje. Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani sklepa vse vrste življenjskih in premoženjskih zavarovanj, razen zavarovanj motornih vozil in kreditnih zavarovanj.

Dom je naše zatočišče. Je prostor, ki ga uredimo po svojem okusu, v katerem se dobro počutimo in smo na varnem. Stanovanje ali hiša je naše najpomembnejše premoženje. Toda čeprav sta zgrajeni trdno in kakovostno, ju lahko v trenutku kaj uniči. Ne glede na to, kako živimo – v najetem stanovanju ali v lastni hiši, je način bivanja odraz naše osebnosti. 

 

S premoženjskim zavarovanjem si zagotovite kritje stroškov obnove in popravila po zavarovalnem primeru, v katerem je bilo vaše premoženje poškodovano ali uničeno. Z zavarovanjem stanovanjskih hiš in stanovanjske opreme zavarujemo vaše bivališče - od garsonjere do hiše. To pa še ni vse. Pri zavarovanju stanovanjske opreme je vključeno zavarovanje za odgovornost zasebnika, pri zavarovanju stanovanjskih hiš odgovornost za hišno in zemljiško posest, oboje avtomatično ter brez dodatne premije.

 

Življenje se spreminja. Prav tako pa tudi zavarovanje stanovanjske opreme in stanovanjskih hiš pri zavarovalnici Wiener Städtische. Zavarovalno kritje lahko kadarkoli razširite in ga tako popolnoma prilagodite svojim potrebam. Z dodatno premijo se zavarujete pred posledicami naravnih nesreč, kot so poplave, visoke vode, plazovi, utrganje zemljišča ali potresi.

 

Ponujajo vam dve vrsti zavarovalnih kritij, odvisno od tega, kaj potrebujete.

  • ​CLASSIC Plus – optimalni obseg zavarovalne zaščite za vaše premoženje je kritje, ki zagotavlja rešitev marsikatere zagate ob škodnem dogodku, saj že v vstopnem obsegu kritij nudimo nadstandardni obseg zavarovalne zaščite. Za primer naj naštejemo le nekaj primerov, kot so škode zaradi izliva vode zaradi dotrajanosti cevi, padec drevesa, indirektni udar strele z odkupom amortizacije pri delnih škodah, zavarovanje odgovornosti z visoko zavarovalno vsoto.

  • PREMIUM Plus – najvarnejša zavarovalna zaščita vašega premoženja s povišanimi vsotami kritja in dodatnimi kritji, s katerimi omogočamo pokritje izgub in škod, ki jih zavaruje le Wiener Städtische zavarovalnica – kot prvi in edini v Sloveniji: stroški deratizacije, škoda zaradi vzbuha iz peči ali kaminov, zaščita plačilnih kartic, škoda zaradi odgovornosti po vsem svetu, posredni udar strele z odkupom amortizacije pri delnih škodah, vključno z računalniki, v celoti krijejo tudi zemeljski plaz in vlomno tatvino koles iz lastnih prostorov brez dodatnih omejitev.

 

Pomoč takrat, ko jo potrebujete - asistenca vam zagotavlja pomoč in organizacijo potrebnih delavcev (mizarji, ključavničarji, krovci, zidarji, vodovodarji ipd.).

Brez naslova.png
2000px-Wiener_St%C3%83%C2%A4dtische_Vers
bottom of page