top of page

Premoženjska zavarovanja so zavarovanja našega premoženja, kot so nepremičnine, avtomobili, čolni ipd. Potresi, plazovi, neurja, žled in poplave so naravne katastrofe, ki jim je Slovenija zelo izpostavljena.  Če upoštevamo še druge nepredvidljive dogodke, kot so požari, eksplozije, snežni plazovi, toča, vlomi ali ropi, se izpostavljenost za izgubo premoženja le povečuje.

"V Republiki Sloveniji se ozračje segreva hitreje od svetovnega povprečja, k nastanku vse bolj pogostih in uničujočih podnebno pogojenih nesreč, kot so toča, vetrolom, žled, poplave, suša in požari v naravnem okolju pa prispeva tudi razgiban relief, ki ovira dotok zraka." (Kajfež Bogataj, L., 2020; Tavčar, B., 2020)

S sklenitvijo podjetniškega premoženjskega zavarovanja se zavarujte pred daljšimi izpadi v delovnem procesu in nepredvidenimi stroški, ki so posledica nezgod in naravnih nesreč. Varnost je ključnega pomena za uspešno delovanje podjetja.

Preden se odločite za sklenitev premoženjskega zavarovanja se je dobro seznaniti z vsemi prednostmi in pastmi. V pomoč so vam lahko tudi priporočila Agencije za zavarovalni nadzor, zbrana v TEM priročniku. 

generali-logo_edited.png
2000px-Wiener_St%C3%83%C2%A4dtische_Vers
AZ_Logo_positive_RGB_edited.png
bottom of page