top of page
Search
  • Writer's picturemi-finance

HELSKE - ljudje, narava, inovacije

Podjetje Helske je bilo ustanovljeno leta 2013, danes pa deluje že na področju 6 držav. Je v celoti zasebno in se tako tudi financira, pri tem pa ponuja vlagateljem možnost za sodelovanje. Gre za izdajo klasičnih obveznic z vnaprej znano fiksno obrestno mero in dobo trajanja. Sredstva, zbrana z izdajo obveznic, so namenjena financiranju njihovih projektov. Gre tako rekoč za investicijo v segment trga, ki ima zagotovljen tako prihodnji denarni tok (državno financiranje in podpisane večletne pogodbe), kot tudi povpraševanje in stranke, torej je poskrbljeno za varnost, donosnost in tudi za stabilnost prihodnjega poslovanja ponudnika projekta.


Ponujajo dva glavna projekta, in sicer HELSKE ENERGY SAVE® in HELSKE PEOPLE CARE®.

HELSKE PEOPLE CARE se osredotoča na izgradnjo in upravljanje visoko kvalitetnih naselij za starejše. Izboljšuje kakovost življenja starejših in jim pomaga ohraniti neodvisnost, samostojnost in vitalnost, saj jim ponuja širok spekter storitev, ko se spoprijemajo z različnimi dogodki in življenjskimi razmerami. Z namenskimi objekti in skrbno izbranimi lokacijami je HELSKE razvil edinstveno mrežo domov in storitev s primarnim poudarkom na rastočem trgu oskrbovanja starejših. Osredotočajo se na ustvarjanje idealnega okolja, ki zajema udobje, sodobno arhitekturo in skrb, ki jo lahko nudijo najboljši zdravstveni strokovnjaki. Podjetje že operira v Nemčiji.


Zakaj Nemčija?

  • nemški ustavni zakon določa subvencioniranje od 1.100 do 2.000 EUR na mesečni ravni za posameznega upokojenca,

  • predvideno je povečanje števila upokojenih oseb, ki jim bo potrebna pomoč, iz 2.5 milijona v letu 2013 na 3.4 milijona do leta 2030. ( na razpolago je 1 milijon postelj),

  • trenutno ima Nemčija več kot 18,5 milijona upokojencev, zanimiv pa je tudi podatek, da 53% oseb starejših od 65 let, nima v lasti hiše ali stanovanja.

Helske People Care

HELSKE ENERGY SAVE se osredotoča na razvoj edinstvenih tehnologij za novo generacijo gradbenih materialov (unikatnih izdelkov za premaze), ki uporabljajo nanotehnologijo, ki prihrani energijo in ljudem prinese popolnoma novo dimenzijo kakovosti bivanja. Poudarek dajejo ekološki pridelavi. Izdelke že prodajajo v Španiji, na Portugalskem, v Nemčiji, Švici, Franciji, na Češkem, Slovaškem in Nizozemskem. Trenutno so v postopku širjenja na druge trge. Poleg nanotehnologije povečujejo tudi proizvodnjo aerogela, najlažjega materiala na svetu, ki ga je ustvaril človek.

Helske Energy Save

256 views0 comments

Recent Posts

See All

"The financial world is becoming more and more digital, and this trend will dominate the future of money."

bottom of page