top of page
Alternativne naložbe

Veseli smo, da se je v zadnjem času tudi v Sloveniji začelo govoriti o alternativnih naložbah, oziroma zasebnih skladih, ki jih ponujajo. V čem se alternativne naložbe razlikujejo od klasičnih vzajemnih skladov?

Velika večina vlagateljev vlaga izključno v tradicionalne oblike naložb, kot so vzajemni skladi, delnice in v manjši meri obveznice. Razloge za to lahko najdemo v njihovi preprostosti in preglednosti. Prav tako lahko vlagatelj v vsakem trenutku preveri trenutno vrednost svoje naložbe ter ima zaradi likvidnosti skoraj takojšen dostop do vloženih sredstev.

Problem se pojavi pri medvedjem trendu, saj pride do opaznega upada donosnosti naložb. Obstajajo sicer možnosti nadomestitve izgubljene donosnosti znotraj naložbenega razreda npr. z geografsko razpršitvijo, prerazporeditvijo v druge vrste naložb itd. Vendar pa se te omenjene možnosti zmanjšujejo zaradi globalizacije in vse večjih korelacij med kapitalskimi trgi. Vlagatelji se zato ozirajo za alternativnimi rešitvami.

V širšem pomenu besede so alternativne naložbe sredstva, ki niso »tradicionalna« kot so denar, delnice ali obveznice, ki jih mali vlagatelji najbolj poznajo.

 

Med alternativne naložbe spadajo predvsem naložbe, ki so manj korelirane z dogajanjem na trgih.  Alternativne naložbe obsegajo vlaganja v druge dobrine, kot npr.: plemenite kovine, skladi zasebnega kapitala, nepremičnine, umetniški predmeti, dragi kamni, vrhunska vina, hedge skladi, terminske pogodbe, luksuzne dobrine … Med alternativne naložbe štejemo tudi vplačila v nova podjetja, nove tehnologij ipd. Skratka, naložbe, ki niso vrednostni papirji, s katerimi se javno trguje.

Zaradi nizke korelacije s tradicionalnimi oblikami naložb so alternativne naložbe zelo primerna izbira za dodatno razpršitev premoženja.

 

Obseg sredstev vloženih v alternativne oblike naložb v zadnjih dvajsetih letih nenehno raste. Samo kot informacijo prilagamo višino zbranih sredstev v 25 največjih skladih zasebnega kapitala v zadnjih 5 letih. Vsekakor gre za zanimiv naložbeni razred.

Vir: https://www.visualcapitalist.com/25-largest-private-equity-firms-chart/

PrivateEquityTop25-Infographic-8.jpg
bottom of page