top of page

Dober finančni načrt je najbolj učinkovita pot za dosego vaših finančnih ciljev. Našim strankam svetujemo glede osebne naložbene strategije, sodelujemo pa tudi pri pripravi premoženjskega načrta. Poznamo lokalni in mednarodni trg vrednostnih papirjev, naložbene možnosti, ponudbe zavarovalnic in nenazadnje tudi dogajanje na nepremičninskem trgu.

Področja osebnega finančnega svetovanja:

  • bančni računi, bančne kartice (debetne & kreditne),

  • krediti & leasing,

  • investicije & vlaganja (vrednostni papirji in plemenite kovine),

  • aktivno upravljanja premoženja,

  • upravljanje s terjatvami in naložbami,

  • davčno svetovanje in optimiziranje,

  • zavarovanja,

  • naložbe,

  • skrb za starost.

bottom of page